نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان

ضدعفونی سطوح

بررسی مقایسه ای اثر ضدعفونی کننده های دست در ایران

بررسی اجمالی: اقدامات پیشگیری در صورت 3MRGN و 4MRGN

ضد عفونی

مجله پیشگیری از عفونت

ویروس زیکا

انتخاب استریلیوم به عنوان برند قرن المان در ضدعفونی دست

هزینه عفونت های بیمارستانی

بیانیه سازمان بهداشت جهانی در مورد عوارض جانبی کلرهگزیدین

مزایای الکل به کلرهگزیدین

پنج واقعیت درباره کلرهگزیدین

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

راه های انتقال عوامل بیماری زا

عوامل عفونت زای بیمارستانی

واکنش انافیلاکتیک به کلرهگزیدین

مقایسه محلول،ژل و فوم

دستورالعمل CDC جهت ضدعفونی و استریلیزاسیون

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای بهداشت دست

ارزیابی مهم ترین عوامل اسکراب و راب

پنج زمان جهت ضد عفونی دست

دستورالعمل CDC جهت بهداشت دست

کینتیک جمعیت فلور پوست پس از ضدعفونی جراحی

عفونتهای بیمارستانی در اروپا

انستیتو رابرت کخ

سندرم تنفسی خاور میانه (ویروس کرونا)

ویروس ابولا

چک لیست انتخاب ضدعفونی کننده ها

لوزی خطر محصولات


© Copy Right By NezminCo | Design by Afra