نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان

ضدعفونی سطوح

بررسی مقایسه ای اثر ضدعفونی کننده های دست در ایران

بررسی اجمالی: اقدامات پیشگیری در صورت 3MRGN و 4MRGN

ضد عفونی

مجله پیشگیری از عفونت

ویروس زیکا

انتخاب استریلیوم به عنوان برند قرن المان در ضدعفونی دست

هزینه عفونت های بیمارستانی

بیانیه سازمان بهداشت جهانی در مورد عوارض جانبی کلرهگزیدین

مزایای الکل به کلرهگزیدین

پنج واقعیت درباره کلرهگزیدین

انتخاب مجدد استریلیوم به عنوان برند قرن آلمان در ضدعفونی دست

فرایند پاک سازی و ضدعفونی آندوسکوپ (بازپردازش آندوسکوپ)

اثربخشی محصولات ضدعفونی کننده BODE در برابر nCoV-2019 (ویروس کرونا)

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

راه های انتقال عوامل بیماری زا

عوامل عفونت زای بیمارستانی

واکنش انافیلاکتیک به کلرهگزیدین

مقایسه محلول،ژل و فوم

دستورالعمل CDC جهت ضدعفونی و استریلیزاسیون

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای بهداشت دست

ارزیابی مهم ترین عوامل اسکراب و راب

پنج زمان جهت ضد عفونی دست

دستورالعمل CDC جهت بهداشت دست

کینتیک جمعیت فلور پوست پس از ضدعفونی جراحی

عفونتهای بیمارستانی در اروپا

انستیتو رابرت کخ

سندرم تنفسی خاور میانه (ویروس کرونا)

ویروس ابولا

چک لیست انتخاب ضدعفونی کننده ها

لوزی خطر محصولات


© Copy Right By NezminCo | Design by Afra