نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


دیسموزون پور

فعاليت ميكروبيولوژيكي:
از بين برنده باكتريها، قارچها،مخمرها،مایکوباکتری ها،اسپورها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ويژگي:
▪موثر در زمان كوتاه ▪بدون اثر باقي مانده ▪قابليت انطباق پذيري با مواد بدون ايجاد خورندگي ▪كاهش شمارش ميكروارگانيزمها به طور چشمگير

تركيبات فعال در 100 گرم: منيزیم مونو پراكسي فتالات هگزاهيدرات 80 گرم

طيف مصرف:
اين پودر ضدعفوني كننده را مي توان در مكانهاي مختلف درماني استفاده نمود و همچنين جهت ضدعفوني تجهيزات پزشكي بر اساس اصول راهنما براي وسايل پزشكي (MPG) و ساير سطوح قابل شستشو بكار مي رود. به علت عملكرد ميكروبيولوژيكي و مواد فعال ويژه نیز در مکان هایی چون بخش های مراقبت های ویژه،دیالیز،ماسک های تنفسی،امبوبگ و نظایر این ها استفاده کرد. به علاوه برای ضدعفونی مواد خیلی حساس همچون ماکرولون و شیشه های اکریلیک و نیز در اتاق های تمیز کلاس A-B بخش های داروسازی هم استفاده میشود.


طريقه مصرف:
اين پودر به صورت بسته های20 گرمي تهيه شده كه استفاده از آن را آسانتر و مطمئن تر كرده است . براي تهيه محلول 1% بايد 1 بسته 30 گرمي را در 2970 سی سی آب حل نموده و با استفاده از اسپري و يا دستمال سطوح را به محلول آغشته كرد. محل مورد نظر پس از 15 دقيقه ضدعفوني مي گردد. بايد توجه داشت آب مورد مصرف فاقد املاح باشد. جهت ضدعفوني وسايل نامبرده محلول 0.5% طي 5 دقيقه موثر مي باشد. براي تهيه آن يك بسته 30 گرمي را در 5970 سی سی آب فاقد املاح حل كرده و به صورت شناورسازي استفاده نمود. محلول میبایست روزانه تهیه و استفاده شود.

فعاليت ضد ميكروبي و زمان تماس
باکتری ها،قارچ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها:
1.5%:پانزده دقیقه
ویروس های پوشش دار:
0.25%: 5 دقیقه
ویروس های بدون پوشش:
1%: 10 دقیقه
اسپورهای باکتری ها:
3%: 2 ساعت

خصوصيات فيزيكي،شيميايي: ▪ظاهر: پودر
pH محلول 0.5% :حدود 3/5

*توصيه: در هنگام مصرف از عينك ايمني و دستكش استفاده شود.© Copy Right By NezminCo | Design by Afra