نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


کورسولکس ردی تو یوز

فعاليت ميكروبيولوژيكي :
از بين برنده باكتری ها،قارپ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها،اسپورها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ويژگي:
غيرفعال سازي تمام ميكروارگانيزم ها
ضدعفوني كننده سريع
قابليت انطباق پذيري عالي بدون ايجاد خورندگي
استفاده آسان بدون نياز به فعال كننده

تركيبات فعال در 100 گرم: گلوتارآلدهيد 2.1 گرم

طيف مصرف:
اين محلول براي ضدعفوني هر نوع وسيله حساس و يا مقاوم به گرما مناسب مي باشد. تركيب گلوتارآلدهيد بامواداضافي مانع از فعاليت گلوتارآلدهيد ميباشد.براي ضدعفوني وسايل آندوسكوپي، لاپاروسكوپي، اولتراسونيك و تجهيزات بيهوشي، لوله هاو ماسكها نيز كاملاً مناسب است.

طريقه مصرف:
اين محلول آماده مصرف
مي باشد و نيازي به رقيق كردن ندارد. وسايل را در محلول قرار داده بطوريكه تمام حفرات آغشته به محلول شود پس از 10 دقيقه از محلول خارج و آبكشي شود.جهت استريل كردن، وسايل پس از 2 ساعت با آب استريل شستشو داده شود. محلول پس از استفاده جهت ضدعفوني 28 روز و در صورت اضافه شدن 2% خون يا پروتئين به آن 21 روز پايداري دارد.

فعاليت ضد ميكروبي
و زمان تماس
باكتريها،قارچ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها و ویروس های پوشش دار:
5 دقيقه
ویروس های بدون پوشش:
10دقیقه
اسپورها:
45 دقيقه (3log)
2 ساعت (5log)

مشخصات فيزيكي - شيميائي:
ظاهر: زرد روشن
غلظت در20 درجه سانتي گراد حدود 01.1 گرم بر سانتيمتر مكعب
pH:حدود 4.5

توصيه:در هنگام مصرف از دستكش و عينك ايمني استفاده شود.© Copy Right By NezminCo | Design by Afra