نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


بوددکس فورت

محلول پاك کننده ابزار با فرمول ویژه

ويژگي:
اثر تميز كننده حتي در مقابل آلودگي شديدوسازگار باآب سخت
بدون رنگ و بو و داراي كف كم بدون ايجاد مواد زائد از بين برنده رسوب ماده حاجب و بايوفيلم باداشتن فرمول تميز كننده ويژه

طيف مصرف:
جهت استفاده درابزار و وسايل اورولوژي و آندوسكوپي، بيهوشي، مراقبتهاي ويژه، جراحي، بخش هاي بيمارستاني، كلينيكي، آزمايشگاهي و دندانپزشكي

طريقه مصرف:
از اين محلول به روش شناور سازي جهت تميز كردن وسايل استفاده مي شود. وسايل را در محلول 1% قرار داده و اطمينان حاصل شود كه تمام حفرات و كانالها از محلول پر شده است پس از 5 دقيقه وسايل خارج و با آب شستشو داده شود. براي تهيه محلول 1% بايد 10 سي سي از محلول را به 1 ليتر آب اضافه كرد.اين محلول رقيق شده در صورت تميز ماندن تا 7 روز پايدار مي ماند.
لازم به ذكر است pH طبيعي و تركيبات بكار رفته در Bodedex® Forte تاثير سختي آب را روي وسايل از بين مي برد.

مقدار مصرف:
1% - 5 دقيقه

خصوصيات فيزيكي شيميايي:
غلظت در 20 درجه سانتيگراد حدود 1.05 گرم بر سانتيمتر مكعب
pH محلول غليظ حدود 8 و محلول 1% حدود 7

توصيه: در هنگام مصرف از دستكش استفاده شود.

توجه: در صورتيكه دو محلول آلدهيدي و تركيبات چهارگانه آمونيوم بدنبال هم استفاده شود بين اين دو محلول بايد از محلول Bodedex® Forte دوالي سه بار جهت پاكسازي اثر محلول قبلي استفاده شود به اين صورت كه وسايل در محلول 1% قرار داده شده پس از 5 دقيقه آبكشي و مجدداً در محلول گذاشته شود.اين عمل 2 تا 3 بار تكرار و پس از آبكشي از محلول جديد استفاده شود.© Copy Right By NezminCo | Design by Afra