نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


کورسولکس بوهرربد

فعاليت ميكروبيولوژيكي : از بين برنده باکتریها، قارچها،مخمرها،مایکوباکتری ها و ویروس های پوشش دار

ويژگي:
طیف اثر وسیع
قابليت انطباق پذيري بسيار خوب با وسايل بدون ايجاد خورندگي
مناسب جهت ضدعفوني حمام اولتراسونيك
آمادگی مصرف و كاربري آسان
مناسب جهت وسايل دوار و فلزي

تركيبات فعال در 100 گرم:
1 پروپانول 12 گرم، 2 پروپانول 6 گرم، پتاسيم هيدروكسايد 1.25 گرم

طيف مصرف:
جهت ضدعفوني وسايل دوار، درل و فرز در وسايل دندانپزشكي و يا وسايل مربوط به آسيب هاي پا. اين ضدعفوني كننده قوي الكلي اثرات گسترده اي دارد و مناسب جهت ضدعفوني درل هاي الماسي و استيلي، مته، وسايل روت كانال، فرز و ساير وسايل از جنس استنلس استيل مي باشد.

طريقه مصرف:
اين محلول نيازي به رقيق كردن نداشته و آماده مصرف مي باشد. وسايل ‌به صورت شناورسازي در محلول بمدت 5 دقيقه قرار داده شود و پس از ضدعفوني نياز به شستشو با آب ندارند. لازم به ذكر است كه زمان پايداري محلول پس از استفاده در صورتيكه محلول تميز باقي بماند 5 روز مي باشد.

فعاليت ضد ميكروبي و زمان تماس
از بين بردن باكتري ها،قارپ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها و ویروس های پوشش دار: 5 دقیقه

مشخصات فيزيكي - شيميائي:
 ظاهر: بی رنگ

توصيه: در هنگام مصرف از دستكش و عينك ايمني استفاده شود.© Copy Right By NezminCo | Design by Afra