نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


میکروبک تیشوز

فعالیت میکروبیولوژي :
از بین برنده باکتري ها،قارچ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ویژگی :
اثر با طیف وسیع
عدم ایجاد لک و خورندگی
لیست شده در VAH

ترکیبات فعال در 100 گرم :
دی دسیل دي متیل آمونیوم کلراید 4 گرم،بنزالکونیوم کلراید 4 گرم

طیف مصرف :
این محصول عمدتاً براي تجهیزاتی چون پرو بهاي سونوگرافی و یا هر وسیله اي که قابلیت شناورسازي ندارند و به الکل نیز حساس اند ارائه شده است .
به علاوه از آن می توان براي ضدعفونی سایر ابزارها و سطوح استفاده کرد.

طریقه مصرف :
براي ضدعفونی ابزارها و سطوح کافی است یک برگ از دستمال جدا گردد و روي محل مورد نظر کشیده شود؛ و زمان تماس 5 دقیقه براي اثرگذاري آن کافی است.

فعالیت ضد میکروبی
باکتری،قارچ ها،مخمرها،ویروس های پوشش دار: 30 ثانیه
ویروس های بدون پوشش: 1 دقیقه

مشخصات فیزیکی –شیمیایی :
چگالی دردماي 20 درجه سانتی گراد : 1 گرم بر
سانتی مترمکعب
pH در دماي 20 درجه سانتی گراد: 8© Copy Right By NezminCo | Design by Afra