Disinfection baths

Disinfection baths

ظروف شناورسازی جهت ضدعفونی ابزار به روش شناور سازی

 

L W H

۳L 300*200*110mm

۵L 550*200*120mm

۱۰L 390*290*170mm

  • توضیحات

توضیحات محصول

برای مشاهده MSDS به زبان انگلیسی از سایت Bode آلمان، کلیک کنید.