١-براى درمان اکنه صورت چه محصولاتى موجود است؟

جهت درمان جوش هایى که به دلیل باکترى مولد آکنه و چربى اضافه صورت به وجود مى آید ۴مرحله موجود است:
١-استفاده از پن پاک کننده پوست اکنه و جوش دار و یا استفاده از فوم انتى باکتریال.
٢-استفاده از تونر.
٣-استفاده از کرژل یا کرم مات کننده پوست صورت.
۴-استفاده از ژل ضد جوش یا کرم ضد جوش رنگ پوست.
این مراحل باید پشت سر هم و به نوبت انجام گردد.