٢-چرا پس از استفاده از محصولات لاین انتى اکنه در برخى موارد در روزهاى اولیه جوش صورت افزایش مى یابد؟

این مورد کاملا طبیعى مى باشد طراحى فرمولاسیون محصولات به روشى مى باشد که جوش هاى زیر پوستى در روزهاى ابتدایى مصرف محصولا به سطح پوست مى آیند که روند درمان کامل تر و سریع تر انجام گردد.