۹-آیا میتوان از کرم ضد جوش رنگی به عنوان یک کرم ارایشی و برای کل پوست صورت استفاده کرد یا فقط باید بر روی جوش ها استفاده گردد؟

خیر این کرم فقط براى جاى جوش مى باشد.